Өөрийгөө сорих тест

ТАТМХ үйлдвэрийн нөхцөлд
ТАТМХ уурхайн нөхцөлдТНҮТАТМХ тээврийн нөхцөлд

Сэдэв: ТАТМХ үйлдвэрийн нөхцөлд

1/10

?

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан ...................................... ачиж, буулгана.

агуулахад

зориулалтын талбайд

талбайд

тэсэлгээний блокод