Өөрийгөө сорих тест

ТАТМХ үйлдвэрийн нөхцөлд
ТАТМХ уурхайн нөхцөлдТНҮТАТМХ тээврийн нөхцөлд

Сэдэв: ТАТМХ үйлдвэрийн нөхцөлд

1/10

?

Эмульсийн тэсрэх бодис үйлдвэрлэхийн тулд усан ба тосон фаз, ............... хольцыг бэлтгэдэг.

Исэлдүүлэгч

Мэдрэгжүүлэгч

Талсжуулагч

Өтгөрүүлэгч